EDSWT – Giải pháp điều trị rối loạn cương với sóng xung kích

Giải pháp điều trị rối loạn cương dương với song xung kích là một tiếp cận cải tiến trong y khoa đối với rối loại cương dương do nguyên nhân mạch máu, được cung cấp từ hệ thống ED1000 của nhà sản xuất Medispec, một hệ thống sử dụng kỹ thuật song âm cải tiến.

EDSWT – Erectile Dysfunction Shock Wave Therapy: Điều trị rối loạn cương dương bằng sóng xung kích

Kỹ thuật này chứng minh tính hiệu quả trong tim mạch, với các thành công gần đây trong các mô tim thiếu máu có hồi phục.

EDSWT sử dụng sóng xung kích cường độ thấp, tập trung vào các mạch máu và thúc đẩy sự phân bố các mạch máu mới ở than và cuống của dương vật. Sóng xung kích cường độ thấp giúp làm giảm sự suy nhược các mạch máu, là một nguyên nhân phổ biến trong rối loạn cương dương.